moalem-maad
moalem-maadmoalem-maad2

کتاب معلم معارف کاربردی - برترین آرزو

کتب معرفتی برترین آرزو
قیمت
قیمت محصول 270,000 ﷼
غیر قابل فروش

  • توضیحات

کتاب معلم معارف کاربردی - برترین آرزو  (به قلم حجت‌الاسلام محمدحسن وکیلی)

دوره اخیر، اوج هجوم فکری و فرهنگی باطل علیه حق و تقابل ایمان و کفر است. مغالطات و آموزه‌های غیرالهی، در حوزه عقاید، فرهنگ، اخلاق و سبک‌زندگی از هر سو بر ذهن و فکر جوانان و نوجوانان مسلمان فرو می‌ریزد. شرایط موجود و لزوم مقاومت در جبهه حق و نبرد فکری و فرهنگی با باطل، ضرورت عرضه نظام فکری صحیح الهی و آسان‌سازی آموزش آن را دوچندان کرده است. از این رو نیاز به تولید محتوا و قالب‌های جدید برای انتقال این معارف بیشتر و بیشتر احساس می ‌شود.
سلسله کتاب‌های « برترین آرزو » با رویکرد کاربردی به تبیین یک دوره اصول عقاید به زبان ساده و پاسخ به شبهات روز می‌پردازد و دیگر کتاب‌های هرکدام به تکمیل و توضیح بخشی از آن مربوط است.
کتاب حاضر یک عنوان از چند کتاب با عنوان « کتاب معلم معارف کاربردی » گامی در راستای آموزش بهتر دوره معارف کاربردی است.

 

فهرست کتاب:

 درس اول: دنیا و آخرت

۱. اهمیت بحث معاد
۲. دو قرائت از بحث معاد
۳. منابع شناخت معاد
۴. معنای لغوی دنیا و آخرت
۵. تفاوت دو اصطلاح الحیاه (زندگانی) و الدار (منزلگاه یا عالم)
۶. حقیقت دنیا و آخرت
۷. موجودات من‌الله و الی‌الله هستند
۸. عوالم قبل از دنیا
۹. عالم دنیا، خوب یا بد؟
۱۰. سفر به آخرت
۱۱. اهمیت بحث آخرت
۱۲. دنیا خانه اعتبار
    ۱-۱۲. انواع و مراتب اعتبار
    ۲-۱۲. شاخصه امور حقیقی و اعتباری
    ۳-۱۲. فراگیر شدن اعتبارات در دنیا
    ۴-۱۲. فوتبال و اعتبار

درس دوم: معاد یا بازگشت به سوی خدا

۱. مقدمه
۲. خصوصیات معاد (آخرت) در قرآن
    ۱-۲. منزلگاه ثبات و آرامش
    ۲-۲. زندگانی حقیقی
    ۳-۲. حقیقتی موجود
    ۴-۲. وسعت و گستردگی زیاد
    ۵-۲. برتری از دنیا
    ۶-۲. غیرقابل بازگشت به دنیا
۳. تعارض آیادت معاد از نظر متکلمان
۴. ریشه تفسیر غلط معاد
    ۱-۴. تصور نکردن عالم جسمانی مستقل
    ۲-۴. آیات خروج از قبر
    ۳-۴. نامفهوم بودن آیات لقاءالله
۵. کشف عالم مثال، راه حل مشکلات

درس سوم: ضرورت معاد

۱. دلیل اول: اخبار انبیا و اولیای الهی
۲. دلیل دوم: مردگانِ زنده شده یا ارتباط گرفته شده
۳. دلیل سوم: آخرت مقصد همه حرکت‌ها (برهان‌ها)
    ۱-۳. معنای فعل عبث
    ۲-۳. شباهت قیامت به رویش گیاهان
۴. دلیل چهارم: آخرت، مطلوب فطری بشری (دلیل حکمت)
۵. دلیل پنجم: برهان عدالت

درس چهارم: مرگ، آغاز سفر آخرت

۱. حقیقت مرگ
۲. تفاوت روح و نفس
۳. روح مثالی و واسطه ارتباط نفس و بدن
۴. مدت توجه نفس به بدن
۵. عوامل قطع رابطه تدبیری روح با یدن
۶. اجل طبیعی و غیرطبیعی، مسمی و غیرمسمی
۷. معنای توفّی
۸. مغز واسطه بین نفس و بدن
۹. مرگ مغزی
۱۰. بدن مثالی
۱۱. نسبت بین بدن مثالی و روح واسطه
۱۲. رابطه روح شبحی و بدن مثالی با نفس
۱۳. چه کسی می‌میراند؟
۱۴. دو عملکرد ملائکه در هنگام مرگ
۱۵. اولین مشاهدات پس از مرگ
۱۶. علت مشاهده ملائکه به اشکال مختلف در هنگام مرگ
۱۷. از مرگ تا قبر
۱۸. احاطه انسان کامل به همه مکان ها
۱۹. تاثیر زمان مرگ بر متوفی
۲۰. کار شیطان در هنگام مرگ
۲۱. توبه در هنگام مرگ
۲۲. چرا تفکر در مرگ خوب است؟

درس پنجم: برزخ

۱. معنای برزخ
۲. برزخ و تعلق به دنیا
۳. برزخ، عالمی جسمانی
۴. کیفیت ارتباط عالم برزخ و دنیا
۵. زمان در عالم برزخ
۶. برزخ، برزخ بین توحید و شرک
۷. تکامل در برزخ
۸. فشار قبر
۹. وحشت قبر
۱۰. سوال قبر
۱۱. تنوع شکل ملائکه در عالم قبر
۱۲. گشایش و ضیق قبر
۱۳. سوال شوندگان در قبر
۱۴. زندگی در برزخ
۱۵. شفاعت در برزخ
۱۶. شکل بدن برزخی
۱۷. سرزدن مرده ها به دنیا
۱۸. برزخ در آیات قرآن کریم
۱۹. مدت وقوف در برزخ
نکاتی در حکایت مرحوم نراقی (رحمه‌الله‌علیه)

 

درس ششم: ورود به قیامت

۱. معنای لغت قیامت
۲. قیامت در کنار ماست
۳. قیامت، تجلی‌گاه توحید
۴. کیفیت نابودی موجودات در قیامت
۵. قیامت و لقاءالله
۶. کیفیت نابودی موجودات در قیامت
۷. قیامت دنیا
۸. کیفیت تحول موجودات دنیا در قیامت دنیا
۹. ورود جمعی به عرصه قیامت
۱۰. ارتباط قیامت دنیا و قیامت آخرت
۱۱. زمان قیامت
۱۲. قیامت دنیا و خروج از قبرهای مادی
۱۳. زنده شدن بدن‌ها در قیامت
۱۴. داستان مرغان حضرت ابراهیم علیه‌السلام
۱۵. داستان حضرت ارمیا علیه‌السلام
۱۶. روایتی در باب معاد جسمانی

درس هفتم: نفخ صور

۱. تشبیه معقول به محسوس
۲. قابلیت تمثل حقایق مجرده
۳. صیحه مرگ
۴. حشر و نشر

 

درس هشتم: عمومیت معاد، مواطن قیامت (۱)

۱. عمومیت معاد
    ۱-۱. حشر بدن‌ها در آخرت
    ۲-۱. بقای اعمال در آخرت
    ۳-۱. بقای جمادات در آخرت
    ۴-۱. حشر زمان‌ها در قیامت
    ۵-۱. حل فلسفی بقای گذشته‌ها
    ۶-۱. لحوق بدن به روح در آخرت
    ۷-۱. تفاوت بدن اخروی و حضور بدن دنیوی
    ۸-۱. انشاء بدن مادی برای انسان برزخی
    ۹-۱. قیامت شرعی و قیامت فلسفی
    ۱۰-۱. تنزل به تجافی و تنزل به تجلی
    ۱۱-۱. « بقاء بعدالفناء » برای گنهکاران
    ۱۲-۱.معاد حیوانات و نباتات و جمادات
۲. کتاب یا نامه اعمال
    ۱-۲. ام‌الکتاب و کتاب مبین
    ۲-۲. علّیون و سجین
    ۳-۲. کتاب شخصی نفس
    ۴-۲. جایگاه ملائکه در ثبت اعمال
    ۵-۲. معنای ثبت نشدن برخی از اعمال
    ۶-۲. باز شدم کتاب نفس در آخرت
    ۷-۲. طائر اعمال
    ۸-۲. دادن کتاب به دست راست و چپ

درس نهم: مواطن قیامت (۲)

۱. معنای شهادت شاهدان
۲. انواع شهادت شاهدان
    ۱-۲. اولیای الهی
    ۲-۲. ملائکه الهی
    ۳-۲. اعضا و جوارح بدن انسان
    ۴-۲. مکان‌ها، زمان‌ها و اعمال
۳. معنای میزان اعمال
۴. میزان یا موازین
۵. کیفیت عمل میزان
    ... میزان نداشتن برخی از کفار
۶. صلوات، سنگین‌ترین عمل در میزان
۷. معنای حساب و اقسام آن
۸. معنای سوال
۹. تفسیر برخی از روایات در باب حساب
۱۰. ملاک تندی و کندی حساب
۱۱. تاملی در حقیقت زمان
۱۲. صراط یا پل جهنم
۱۳. انواع حالات صراظ و عبورکنندگان
۱۴. صراط مستقیم، امام است
۱۵. وحدت در کثرت صراط
۱۶. جواز صراط، ولایت امیرالمومنین علیه السلام
۱۷. حکم امم گذشته و مستضعفان

درس دهم: جزا، بهشت و جهنم

۱. جزای تک‌تک اعمال و جزای کل
۲. نسبت تکوینی عمل و جزا
۳. رابطه نفس و عمل
۴. نظام عالم، نظام ضربدری نه خطی
۵. آیا معاد جسمانی است یا روحانی؟
۶. شفاعت
۷. بهشت و جهنم
    ۱-۷. نمونه‌ای از لذات معنوی بهشت
    ۲-۷. نعمت‌های بهشت و تمایل و اشتهای انسان
    ۳-۷. شدت بهشت و جهنم در قیامت
    ۴-۷. خلود در بهشت و جهنم
    ۵-۷. تناسب عدالت با خلود در عذاب
    ۶-۷. فایده خلود در بهشت
۸. اعراف

 

keyboard_arrow_up