moalem-ensan
moalem-ensanmoalem-ensan2

کتاب معلم معارف کاربردی - برترین آرزو

کتب معرفتی برترین آرزو
قیمت
غیر قابل فروش

  • توضیحات

کتاب معلم معارف کاربردی - برترین آرزو  (به قلم حجت‌الاسلام محمدحسن وکیلی)

دوره اخیر، اوج هجوم فکری و فرهنگی باطل علیه حق و تقابل ایمان و کفر است. مغالطات و آموزه‌های غیرالهی، در حوزه عقاید، فرهنگ، اخلاق و سبک‌زندگی از هر سو بر ذهن و فکر جوانان و نوجوانان مسلمان فرو می‌ریزد. شرایط موجود و لزوم مقاومت در جبهه حق و نبرد فکری و فرهنگی با باطل، ضرورت عرضه نظام فکری صحیح الهی و آسان‌سازی آموزش آن را دوچندان کرده است. از این رو نیاز به تولید محتوا و قالب‌های جدید برای انتقال این معارف بیشتر و بیشتر احساس می ‌شود.
سلسله کتاب‌های « برترین آرزو » با رویکرد کاربردی به تبیین یک دوره اصول عقاید به زبان ساده و پاسخ به شبهات روز می‌پردازد و دیگر کتاب‌های هرکدام به تکمیل و توضیح بخشی از آن مربوط است.
کتاب حاضر یک عنوان از چند کتاب با عنوان « کتاب معلم معارف کاربردی » گامی در راستای آموزش بهتر دوره معارف کاربردی است.

 

فهرست کتاب:

مقدمه

    غیب و شهادت
    امکان گسترش دامنه شناخت
    راه‌های کشف غیب
    انواع غیب
    ترسیم و امکان عالم غیب
     دوربین واقعیت مجازی
    چند نکته
        نتیجه اول
        نتیجه دوم
        نتیجه سوم

ادله اثبات تجرد نفس

    مقدمه
    دلیل اول (طبقه بندی ادراکات انسان)
        تعریف مادی و مجرد
        توضیح دلیل اول
        لایه اول: عالم دنیا
        لایه دوم: عالم خواب
        لایه سوم: عالم مجردات
        جمع بندی دلیل اول
        نکات دلیل اول
    دلیل دوم و سوم بر تجرد نفس
        مقدمه
        خصوصیات عالم اجسام
        خصوصیات نفس انسانی
        تحلیل هوش مصنوعی
        بیانی دیگر: رابطه علم و حضور
        خلاصه استدلال دوم وسوم

    چند نکته تکمیلی
        نکته اول: بررسی اشکالاتی بر یجرد قوه حافظه
        نکته دوم: کیفیت ارتباط روح با بدن
        نکته سوم: تاملی در تقسیم عوالم
        نکته چهارم: متاخر بودن فعالیت‌های مغزی از ادراک

    دلیل چهارم بر تجرد نفس
        اشکال اول
        اشکال دوم

    دلیل پنجم
        نکته اول
        نکته دوم

    دلیل ششم
        تتمه

    تجرد نفس انسان در آیات و روایات

کیفیت رابطه نفس و بدن

    تاثیر بدن بر نفس (تاثیر تن بر من)
    تاثیر نفس بر بدن (تاثیر من برتن)
        ۱. ایجاد فعل با اراده
        ۲.تاثیر در بدن با تصور
    تن؛ مرکب من

چند مبحث تکمیلی:

    ۱.انسان قبل از دنیا
        عالم ذر
        نسبت عوالم قبل از دنیا با دنیا
        اقوال علما درباره عالم ذر
        دیدگاه متاخرین

    ۲.داستان حضرت آدم علیه السلام
        آغاز نزول انسان‌ها
        فلسفه نزول انسان
        خلیفه‌الله و سوال ملائکه
        داستان سجده ملائکه
        راه‌پایین کشاندن انسان
        وسوسه شیطان و خوردن از درخت بهشتی زمینی
        ورود به عالم دنیا
        پیام های داستان حضرت آدم علیه السلام

    ۳.روح بخاری و روح واسطه
        واسطه ارتباط نفس و بدن
        نسبت بین بدن مثالی و روح واسطه
        رابطه روح شبحی و بدن مثالی با نفس
        نتیجه

کمال نفس

    مقدمه
    سعادت طلبی انسان
        گام اول: دفع آلام
        گام دوم: تحصیل لذات
    جمع‌بندی بحث لذت
        نسبت لذت‌های دنیا و آخرت
    معنای زندگی
    من؛ اسیر تن

معرفت نفس و معرفت رب

    مقدمه
    اقسام معرفت
    نتیجه اول
    نتیجه دوم
    نتیجه سوم
        برداشت‌های غلط از وحدت وجود
    نتیجه چهارم
    نتیجه پنجم
    نتیجه ششم
        نمونه اول
        جمع‌بندی
    نتیجه هفتم

مراتب عالم هستی

    مقدمه
    مطلب اول: خداوند در بالای عالم
    مطلب دوم: خلقت فروفرستادن است
    مطلب سوم: مخلوقات مراتبی دارند
    مطلب چهارم: تعدد عوالم پس از مرگ
    مطلب پنجم: موجودات متغییر و ثابت
    مطلب ششم: جسم مادی و جسم مثالی
    مطلب هفتم: عوالمم مجرد و جسمانی
    جمع‌بندی
    توضیحی بیشتر
    نقشه نظام هستی
        مخروط یا هرم ایستاده
        مخروط واژگون
        اشکال این دو ترسیم
        کُره‌های تودرتو
        بازگشتی به قوس صعود و نزول
        انسان و دامنه ارتباطات
    خاتمه

keyboard_arrow_up