moalem-maarefat
moalem-maarefatmoalem-maarefat2

کتاب معلم معارف کاربردی - برترین آرزو

کتب معرفتی برترین آرزو
قیمت
غیر قابل فروش

  • توضیحات

کتاب معلم معارف کاربردی - برترین آرزو  (به قلم حجت‌الاسلام محمدحسن وکیلی)

دوره اخیر، اوج هجوم فکری و فرهنگی باطل علیه حق و تقابل ایمان و کفر است. مغالطات و آموزه‌های غیرالهی، در حوزه عقاید، فرهنگ، اخلاق و سبک‌زندگی از هر سو بر ذهن و فکر جوانان و نوجوانان مسلمان فرو می‌ریزد. شرایط موجود و لزوم مقاومت در جبهه حق و نبرد فکری و فرهنگی با باطل، ضرورت عرضه نظام فکری صحیح الهی و آسان‌سازی آموزش آن را دوچندان کرده است. از این رو نیاز به تولید محتوا و قالب‌های جدید برای انتقال این معارف بیشتر و بیشتر احساس می ‌شود.
سلسله کتاب‌های « برترین آرزو » با رویکرد کاربردی به تبیین یک دوره اصول عقاید به زبان ساده و پاسخ به شبهات روز می‌پردازد و دیگر کتاب‌های هرکدام به تکمیل و توضیح بخشی از آن مربوط است.
کتاب حاضر یک عنوان از چند کتاب با عنوان « کتاب معلم معارف کاربردی » گامی در راستای آموزش بهتر دوره معارف کاربردی است.

 

فهرست کتاب:

 مقدمه

   نگاهی کلی به جلد اول
      ۱. تعریف و ضرورت اصول عقاید
      ۲. آشنایی با اصطلاحاتی در زمینه معرفت و شناخت
      ۳. پاسخ به شبهات شکّاکیت و حس گرایان
      ۴. آشنایی با مغالطات
      ۵. چرا معرفت شناسی؟
      ۶. مباحث جانبی کتاب معرفت‌شناسی
      ۷. اهمیت تدریس معرفت‌شناسی

درس اول: ضرورت اصول عقاید

   ۱. آموزش عقاید پلی برای رسیدن به لذت
   ۲. مکتب لذت گرایی
      ۱-۲. مفهوم لذت
      ۲-۲. لذت حسی و غیرحسی
      ۳-۲. لذت و دفع الم
      ۴-۲. لذت برآیندی
      ۵-۲. لذت برآیندی برتر
      ۶-۲. ریاضت و سختی‌کشی
      ۷-۲. ایثار
      ۸-۲. لذت موهوم
      ۹-۲. اصل استخدام
      ۱۰-۲. جمع‌بندی
      ۱۱-۲. لذت‌گرایی الهی و لذت‌گرایی مدرن
      ۱۲-۲. الگوی کمال‌طلبی
      ۱۳-۲. الگوی دفع ضرر محتمل
      ۱۴-۲.الگوی شکر منعم
   ۳. تحلیل افعال اختیاری انشان
      ۱-۳. علم و آگاهی
      ۲-۳. تذکر و یادآوری
      ۳-۳. گرایشات و تمایلات درونی
      ۴-۳. تامی در تعداد مبادی فعل اختیاری
      ۵-۳. نتیجه‌گیری
    ۴. دو نکته آموزشی
      ۱-۴. نکته اول: آیات، روایات و مثال‌ها
      ۲-۴. نکته دوم: آزاد اندیشی

   درس دوم: راه‌های شناخت واقعیت (۱)

   مقدمه
   ۱. شناخت یقینی و ظنی
   ۲. ارزش شناخت های ظنی
   ۳. معیار اعتبار یقین
      ۱-۳. دیدگاه افراطی (عامیانه)
      ۲-۳. دیدگاه تفریطی (شکاکان)
      ۳-۳. دیدگاه اعتدالی ( منطق‌دان)
      ۴. اقسام یقینات
      ۱-۴. بدیهیات اولی
      ۲-۴. قضایای حسی

درس سوم: راه‌های شناخت واقعیت (۲)

   ۱. قضایای حساب احتمالات
   ۲. اهمیت حساب احتمالات
   ۳. یقین‌آوری حساب احتمالات
      ۱-۳. اشکال
      ۲-۳. جواب اول
      ۳-۳. جواب دوم
      ۴-۳. یقین منطقی و یقین روانشناختی
   ۴. اقسام حساب احتمالات
   ۵. حساب احتمالات در منطق قدیم
   ۶. مجربات
      ۱-۶. تقریر فیلسوفان مسلمان
      ۲-۶. رابطه تجربه با حساب احتمالات
      ۳-۶. ارزش تجربه
   ۷. حدسیات
   ۸. فرق قضایای حدسیات و مجریات
      ۱-۸. فرق اول: کلیت و جزئیت
      ۲-۸. فرق دوم: معلومیت و مجهولیت علت
      ۳-۸. فرق سوم: یقینی بودن و ظنی بودن
   ۹. یقین‌آوری تجریبه
   ۱۰. ارزش حدس
   ۱۱. ناخودآگاه بودن حدس
   ۱۲. تفسیر خطای حدس در متاخران
   ۱۳. تفکر و حدس
   ۱۴. تفکر قیاسی و فرق آن با حساب احتمالات
   ۱۵. سیر کتاب حاضر
   ۱۶. منشا خطا در تفکر
   ۱۷. فراتر از حس
   ۱۸. حس گرایی و پوزیتیویسم

درس چهارم: راه‌های شناخت واقعیت (۳)

   ۱. منابغ تفکر
   ۲. علت بیان مبادی خبری و تخصصی
   ۳. فرق منابع خبری و تخصصی
   ۴. میزان اعتبار منابع خبری و تخصصی
   ۵. ادراکات شهودی
      ۱-۵. حضوری یا حصولی بودن ادراکات شهودی
      ۲-۵. فرق خواب و مکاشفه
      ۳-۵. ضرورت بیان مسائل میک.تی برا نسل جوان

درس پنجم: پاسخ به سوالاتی در باب شناخت
   ۱. امکان عالم غیب و انواع آن
   ۲. روش گفتگو با شکاکان
      ۱-۲. مدعا و ادله شک گرایان

keyboard_arrow_up