-2_848193411
غیرقابل فروش
-2_848193411-_1059857957

نمک متبرک

موسسه‌جوانان‌آستان‌قدس‌رضوی, محصولات متبرک
قیمت
غیر قابل فروش

  • توضیحات

نمک متبرک از سری محصولات تولیدی اختصاصی موسسه جوانان آستان قدس می باشد که باتوجه به آنکه هدیه ای از جنس نور است، قابلیت فروش ندارد.

keyboard_arrow_up