---_1609616774
---_1609616774---2_1777204217

قدر خودت را بدان (PDF)

موسسه‌جوانان‌آستان‌قدس‌رضوی, کتب توحیدی و سیره رضوی
قیمت
غیر قابل فروش

عنوان: قدر خودت را بدان
نویسنده: تهیه شده در کارگروه محتوایی
موضوع: معرفتی
مخاطب: عموم
تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه

  • توضیحات

شما اگر ببینید کسی هست که از بعضی لذت‌های خیلی زیاد، اصلا خبر ندارد و تا به حال یکبار هم آن لذت‌ها را نبرده است؛ یا به او میخندید و یا دل‌تان برای او می سوزد.
در روایات آمده است که هرچیزی را خدا گفته حرام است، چون ما را از لذت‌های بیشتر و بالاتر محروم می کند ...

 

این کتاب حاوی عکس نوشته ها و طرح های گرافیکی نفیسی برا گروه مخاطب سنی جوان و نوجوان است.

keyboard_arrow_up