----_82934026
----_82934026----2_683121550

اثر تقوا در کار فرهنگی (PDF)

موسسه‌جوانان‌آستان‌قدس‌رضوی, کتب تشکلی و فرهنگی
قیمت
غیر قابل فروش

عنوان: اثر تقوا در کار فرهنگی
نویسنده: حجت‌الاسلام سعید معمار منتظرین
موضوع: موضوع تقوا و مباحث پیرامون آن در زندگی و فعالیت‌های فرهنگی
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه

  • توضیحات

 

تقوا را می توان نظارت درونی انسان برخود و خویشتن نگهداری دانست که همه ی ابعاد زندگی انسان، اعم از ابعاد فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این کتاب موضوع تقوا از زوایای مختلف بررسی شده و آثار، نتایج، عوامل تقویت کننده و پیامدهای بی تقوایی از منظر فردی و اجتماعی بیان گردیده است.| در انتها نیز موضوع تقوا و مباحث پیرامون آن در فعالیت های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

گزیده ای از متن کتاب

متقین از افراط و تفریط دورند و راه و روش ایشان میانه روی و اعتدال است. پوشاک آنان ساده و بی پیرایه است، نه ژنده می پوشند ونه لباس های فاخر برتن میکنند. اهل زهد و ساده زیستی اند. خوی آنها فروتنی و افتادگی است. کبر و تفاخر و خودپسندی را در وجود خود سوزانده اند. از کارهای اندک خویش خرسند نیستند و کارهای بسیار را نیز چندان نمی بینند.

 

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
فصل‌اول: تحلیل تقوا
فصل‌‌دوم: صفات متقین در نهج‌البلاغه
فصل‌‌سوم: آثار تقوا
فصل‌‌چهارم: پیامدهای بی تقوایی
فصل‌پنجم: عوامل تقویت تقوا
فصل‌ششم: تقوا و اخلاص در فعالیت‌های فرهنگی
کتابنامه

keyboard_arrow_up