--_493125912
--_493125912--2_1638758951

هنر ارتباط موثر (PDF)

موسسه‌جوانان‌آستان‌قدس‌رضوی, کتب تشکلی و فرهنگی
قیمت
غیر قابل فروش

عنوان: هنر ارتباط موثر
نویسنده: جلیل معماریانی
موضوع: بایدها و نبایدهای ارتباط با دیگران
مخاطب: فعالان‌فرهنگیُ جوانان
تعداد صفحات: ۶۰ صفحه

  • توضیحات

عصر کنونی را عصر ارتباطات می نامند. در این هنگامه کسی موفق تر است که بتواند به وسیله ی راهکارهای نوین، از پیچیدگی هاوتنیدگی های ارتباطی عبور کند. سؤال این جاست که چرا و چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم و به منظور افزایش این ارتباط، چه بایدها و نبایدهایی وجود دارد. در این اثر بر آن شده ایم تا به تبیین و توضیح این مهم بپردازیم.

 

گزیده ای از متن کتاب لازم

است مبنای ارتباطات براساس تکلیف و وظیفه ی انسانی باشد. در این نگاه اگر فردی کاری برای دیگری انجام دهد، دیگر بر سر او منت نمی گذارد و توقع تشکر و پاسخ متقابل ندارد. البته رعایت حقوق متقابل و حدود ارتباط از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند این حقوق هیچ وقت نباید به عنوان پایه و اساس ارتباط محسوب شوند؛ چرا که در این حالت افراد با عقل سرد و حسابگری شدید با یکدیگر برخورد می کنند. در چنین شرایطی میزان توقعات و انتظارات بالا می رود و گذشت، عشق و ایثار کم رنگ می شود.

 

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
فصل‌اول: تعریف ارتباط
- دلایل برقراری ارتباط
فصل‌‌دوم: انواع ارتباط
- فیلترهای ذهنی انسانها، نقش آن در ادراک و تاثیر آن
- سبک‌های ارتباطی
فصل‌‌سوم: ابزارهای برقراری ارتباط موثر
- تقویت ویژگی‌های خلقی
- عوامل ارتباط موثر
- عناصر ارتباطی
فصل‌‌چهارم: موانع ارتباط
- ویژگی های ارتباط غلط
کتابنامه

keyboard_arrow_up