--_224910851
--_224910851--2_374517732

برنامه ریزی فرهنگی (PDF)

موسسه‌جوانان‌آستان‌قدس‌رضوی, کتب تشکلی و فرهنگی
قیمت
غیر قابل فروش

عنوان: آشنایی با برنامه‌ریزی‌فرهنگی
نویسنده: محمد سهیلی
موضوع: تبیین و رویکرد‌های خاص برنامه ریزی در عرصه فرهنگی
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۸۴ صفحه

  • توضیحات

 

تبیین و رویکردهای خاص برنامه ریزی درعرصه ی فرهنگی، موضوع اصلی این کتاب را تشکیل میدهد. از آن جا که برنامه ریزی فرهنگی در سازمان های مردم نهاد و تشکل های محلات با برنامه ریزی فرهنگی به صورت عام ودرسازمان ها و نهادهای توسعه یافته ی فرهنگی متفاوت است، در این نوشتار سعی شده با نگاهی ویژه به این سازمان ها و تشکل ها روایت خاصی از برنامه ریزی فرهنگی ارائه گردد تا از کاربردی مناسب برخوردار باشد.

 

گزیده ای از متن کتاب

همانطور که قبلا اشاره شد، به هر نوع کاری که در مدیریت فرهنگی انجام میگیرد میتوان فعالیت فرهنگی اطلاق کرد. از این منظر، مراحل فرایند برنامه ریزی نیز میتواند نوعی فعالیت فرهنگی باشد. بنابراین در این بخش منظور از سلسله فعالیت هاهمان سلسله مراتب برنامه هاوتنظیم مراحل برنامه ریزی است که با توجه به نوع برنامه ریزی این مراحل به صورت متفاوت تعریف می شود.

 

فهرست:


پیش‌گفتار
مقدمه
فصل‌اول: آشنایی با فرهنگ
فصل‌دوم: برنامه‌ریزی فرهنگی
فصل‌سوم: مدل‌های برنامه‌ریزی فرهنگی
فصل‌چهارم: اجرای برنامه‌های فرهنگی
مفاهیم و اصطلاحات
کتاب‌نامه

keyboard_arrow_up